Pinterest ਚਿੱਤਰ ਡਾਊਨਲੋਡਰ

Pinterest ਚਿੱਤਰ ਅਤੇ GIF ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ

Pinterest ਚਿੱਤਰ ਡਾਊਨਲੋਡਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ?

Pinterest Image Downloader

#1. ਚਿੱਤਰ URL ਕਾਪੀ ਕਰੋ

Pinterest ਚਿੱਤਰ URL ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰੋ ਜਿਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ।

Download Pinterest Image

#2. ਯੂਆਰਐਲ ਪੇਸਟ ਕਰੋ

Pinterest ਚਿੱਤਰ ਦੇ URL ਨੂੰ ਡਾਉਨਲੋਡ ਇਨਪੁਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੇਸਟ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਬਟਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।

Pinterest Image Download

#3. ਚਿੱਤਰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ

ਚਿੱਤਰ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਨ ਲਈ ਡਾਊਨਲੋਡ ਬਟਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਊਨਲੋਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

Pinterest ਚਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨਾ ਹੈ

Pinterest ਤੋਂ ਚਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ। Pinterest ਚਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ Pinterest ਤੋਂ ਚਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸਾਧਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਟੂਲ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ Pinterest ਤੋਂ ਚਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ.

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ Pinterest ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇੱਕ Pinterest ਚਿੱਤਰ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ

Pinterest ਚਿੱਤਰ ਡਾਊਨਲੋਡਰ
  • ਉਹ Pinterest ਚਿੱਤਰ ਚੁਣੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ।

  • ••• ਬਿੰਦੀ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।

  • ਤਿੰਨ ••• ਬਿੰਦੀਆਂ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ. ਡਾਉਨਲੋਡ ਚਿੱਤਰ ਵਿਕਲਪ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ।

  • Pinterest ਚਿੱਤਰ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਡਾਊਨਲੋਡ ਚਿੱਤਰ ਵਿਕਲਪ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਡਾਉਨਲੋਡ ਵਿਕਲਪ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ Pinterest ਚਿੱਤਰ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਵਾਈਸ 'ਤੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ Pinterest ਐਪ 'ਤੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇੱਕ Pinterest ਚਿੱਤਰ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ

Pinterest ਚਿੱਤਰ ਡਾਊਨਲੋਡਰ

#1 ਥ੍ਰੀ-ਡੌਟ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

Pinterest ਚਿੱਤਰ ਨੂੰ ਚੁਣੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤਿੰਨ-ਬਿੰਦੀਆਂ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।

Pinterest ਚਿੱਤਰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ

#2 ਡਾਊਨਲੋਡ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

Pinterest ਚਿੱਤਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਵਿਕਲਪ ਮੀਨੂ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤਰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਵਿਕਲਪ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।

Pinterest ਚਿੱਤਰ ਡਾਊਨਲੋਡਰ

#3 ਚਿੱਤਰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਡਾਉਨਲੋਡ ਇਮੇਜ ਆਪਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਟੂਲ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ Pinterest ਐਪ ਜਾਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੋਂ Pinterest ਚਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ Pinterest ਚਿੱਤਰ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟੂਲ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਆਪਣੀ Pinterest ਚਿੱਤਰ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।