Trình tải xuống hình ảnh Pinterest

Tải xuống hình ảnh và Gif của Pinterest

Làm cách nào để sử dụng Trình tải xuống hình ảnh Pinterest?

Pinterest Image Downloader

#1. Sao chép URL hình ảnh

Sao chép URL hình ảnh Pinterest mà bạn muốn tải xuống.

Download Pinterest Image

#2. Dán Url

Dán URL của hình ảnh Pinterest vào trường Tải xuống đầu vào, sau đó nhấp vào nút Tải xuống.

Pinterest Image Download

#3. Tải hình ảnh xuống

Nhấp vào nút tải xuống để lưu hình ảnh, quá trình tải xuống của bạn sẽ bắt đầu.

Cách tải xuống hình ảnh Pinterest

Tải xuống hình ảnh từ Pinterest rất dễ dàng. Pinterest cung cấp tùy chọn tải xuống hình ảnh. Vì vậy, bạn không cần bất kỳ công cụ nào để tải hình ảnh từ Pinterest. Bạn sẽ có thể tải xuống hình ảnh từ Pinterest mà không cần sự trợ giúp của bất kỳ công cụ nào.

Nếu bạn đang truy cập trang web Pinterest, hãy làm theo các bước sau để tải xuống hình ảnh Pinterest

Trình tải xuống hình ảnh Pinterest
  • Chọn hình ảnh Pinterest bạn muốn tải xuống.

  • Nhấp chuột vào dấu chấm •··.

  • Sau khi nhấp chuột vào ba dấu chấm •·***. Tùy chọn Tải xuống hình ảnh sẽ xuất hiện.

  • Nhấp vào tùy chọn hình ảnh tải xuống đó để tải xuống hình ảnh Pinterest. Sau khi nhấp vào tùy chọn tải xuống, hình ảnh Pinterest sẽ được tải xuống thiết bị của bạn.

Nếu bạn đang sử dụng Ứng dụng Pinterest, hãy làm theo các bước sau để tải xuống hình ảnh Pinterest

Trình tải xuống hình ảnh Pinterest

#1 Bấm vào dấu ba chấm

Chọn Hình ảnh Pinterest sau đó nhấp vào ba chấm.

Tải xuống hình ảnh Pinterest

#2 Nhấp vào Tải xuống

Để lưu hình ảnh Pinterest, hãy nhấp vào tùy chọn Tải xuống hình ảnh trong menu tùy chọn.

Trình tải xuống hình ảnh Pinterest

#3 Đã tải xuống hình ảnh

Sau khi nhấp vào tùy chọn Tải xuống hình ảnh, hình ảnh của bạn sẽ được tải xuống thành công trên điện thoại của bạn.

Vì vậy, bạn sẽ có thể tải xuống hình ảnh Pinterest từ ứng dụng hoặc trang web Pinterest theo cách này mà không cần sự trợ giúp của bất kỳ công cụ nào.

Tuy nhiên, nếu bạn gặp phải bất kỳ vấn đề nào khi tải xuống hình ảnh Pinterest, thì bạn có thể tải xuống hình ảnh Pinterest của mình với sự trợ giúp của công cụ này.